AVÍS LEGAL

OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web http://www.psicotgn.com del qual és titular ABDON
MONTSERRAT AGUADÉ.
La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense
reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions
poden ser modificades sense notificació prèvia per part de ABDON MONTSERRAT AGUADÉ en aquest cas es
procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels
serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els
usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant ABDON MONTSERRAT AGUADÉ o davant de tercers, de
qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot ABDON MONTSERRAT AGUADÉ
denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ
  ABDON MONTSERRAT AGUADÉ en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
  Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
  • La seva denominació social és: ABDON MONTSERRAT AGUADÉ
  • El seu nom comercial és: Centre Psicoterapèutic
  • El seu CIF és: 39697847P
  • El seu domicili social està en: FRA ANTONI CARDONA I GRAU, 7 BLOC A1 7º 4ª, 43004 TARRAGONA
 2. COMUNICACIONS
  Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a
  continuació:
  • Tel: 629050450
  • Correu electrònic: abdon@tinet.cat
  • Adreça postal: FRA ANTONI CARDONA I GRAU, 7 BLOC A1 7º 4ª, 43004 TARRAGONA – TARRAGONA
  Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Centre Psicoterapèutic es consideraran eficaços, a tots
  els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.
 3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  El lloc web i els seus informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, Centre Psicoterapèutic pot
  condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent
  contracte de prestació de serveis sota llicències.
  L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Centre Psicoterapèutic i serà
  l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
  L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Centre Psicoterapèutic i a no
  emprar-los per, entre d’altres:
  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o,
   en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o
   generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ABDON MONTSERRAT AGUADÉ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Centre Psicoterapèutic presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Centre Psicoterapèutic o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de
  Centre Psicoterapèutic o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, Centre Psicoterapèutic o qualsevol altra forma de
  comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular
  dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins
  de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
  Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així
  com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a Centre Psicoterapèutic sense
  que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament
  necessari per al correcte ús del web.
  En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau,
  còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni
  s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
  Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web
  són propietat de Centre Psicoterapèutic, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari
  cap dret sobre els mateixos.
  La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat
  expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
  L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Centre Psicoterapèutic i el
  propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Centre Psicoterapèutic dels
  seus continguts o serveis.
  Centre Psicoterapèutic no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en
  aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
  3.1 EXCLUSIÓ DE RESPOSABILITAD EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DE LA WEB
  El propietari de la web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat del
  lloc web, encara que sempre intentés restablir com més aviat millor la interrupció i en la mesura de les seves
  possibilitats disposar de mitjans alternatius.
  Centre Psicoterapèutic exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i
  perjudicis de tota naturalesa derivats de:
  1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels
   continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos,
   emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
  2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes
   informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a
   conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, ABDON MONTSERRAT AGUADÉ
   no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets
   empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en
   matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Centre Psicoterapèutic declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora
d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en
aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els
continguts que ofereix aquest lloc web. http://www.psicotgn.com no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o
accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc
serà responsable del resultat obtingut. ABDON MONTSERRAT AGUADÉ no es responsabilitza de l’establiment
d’hipervíncles per part de tercers.
3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter
il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web
incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a Centre Psicoterapèutic identificant-se
degudament i especificant les suposades infraccions.
3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis,
normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les
administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: ABDON MONTSERRAT AGUADÉ
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-lo
informat sobre la nostra activitat en general.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional,
que pot exercir dirigint-se a la direcció abdon@tinet.cat.

4.2. Informació addicional sobre protecció de dades
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: ABDON MONTSERRAT AGUADÉ – NIF: 39697847P – Adreça postal: FRA ANTONI CARDONA I GRAU, 7
BLOC A1 7º 4ª, 43004 TARRAGONA – TARRAGONA Telèfon: 629050450 – Correu electrònic: abdon@tinet.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ABDON MONTSERRAT AGUADÉ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de
prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats,
mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu
electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.
A què destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
¿Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABDON MONTSERRAT AGUADÉ estem tractant dades
personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin
necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades,
en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits
legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran
oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas ABDON MONTSERRAT AGUADÉ deixarà de tractar les
dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
enviant un correu electrònic a abdon@tinet.cat o una carta a FRA ANTONI CARDONA I GRAU, 7 BLOC A1 7º 4ª,
43004 TARRAGONA – TARRAGONA
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en
qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan
no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de
Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: http://www.agpd.es

A %d bloguers els agrada això: